PKS 4 Kapinga Kot Me Kalangan
Versi Version 1
Kapinga Kot me kalangan, tonsappa o pil Tonlang kan;
koros en kida kaping laud, ong Sahm, o Nah, Ngen Sarawi.
Amen

OK