PKS 48 Krais Sou-Dor Poula
Versi Version 1
1
Krais Soundor poula pon lopwuo, poukila dipen tonsappaet;
keieki ngenomw intan Sippwul, engiengen Kot apw pan dauliuk
keieki intah, intan Sippwulo, keikeieki intahn Sippwulo.
keieki intah; engiengen Kot apw pan dauliuk.
2
Krais pan dorela me wia dihp, a pan kapwaiada ah inou;
Dopwolong ni 'ntah mwakelekel, engiengen Kot apw pan dauliuk.
3
Ranen kadeik koros pan mi Reh, koros pan ale pwainen ar dok;
kodo pwehn iang wideud nan intah, engiengin Kot apw pan dauliuk.
4
Kalangan lapalapen soundor, liki a limpok sapan melel;
Kamaiaoda ni'ntan sippwulo, engiengen Kot apw pan dauliuk

OK