PKS 56 Dame Kak Widen Dipai?
Versi Version 1
1
Dame kak widen dipei? Sote mekot pwe In'tahn Jises.
Dame I pan mourkila? Sote mekot pwe In'tahn Jises.
Inta mwakelekel widen Ie duwete sno,
sote palasang Ih, Sote mekot pwe In'tahn Jises.
2
Kosang ia mahk en dipei? Sote mekot pwe In'tahn Jises.
I men mwakelekel da, Sote mekot pwe In'tahn Jises.
3
Sote men kapwungiela, Sote mekot pwe In'tahn Jises.
Sote mwau Kot I wia, Sote mekot pwe In'tahn Jises.
4
Ihte Ai kopworopwor, Sote mekot pwe In'tahn Jises.
Nahn iei met Ai pwung koros, Sote mekot pwe In'tahn Jises.

OK