PKS 59 I Rong Masanen Jises
Versi Version 1
1
I rong masanen Jises, Masen me kaperen,
i ngarer sippwulen Kot me kamaiao ieda;
I liki intan Jises, kamaiaoie sang dihp.
I pok ong mwaren Jises, me matkiniela.
2
Ah masan kan me kapai, kapehmada pein Ngai,
Ah lopwu wado kamour, ni A matkiniela.
A tomwkin kitail intah, kamourpen ngenatail.
mware kasampwal, ieite kamourpen tonsappa.
3
O rong masanen Jises, Rong mwau wet ong koe.
tang wong lopwuen Jises, mwadang pwehn ale mour.
en liki en liki intan Jises, kamwakelepen dihp,
en pok ong mwaren Jises, mwar mwau o manaman.

OK