PKS 6 Kitail kakaul pene
Versi Version 1
1
Kitail kakaul pene, kaul ki Alleluia,
ong at Kaun Nanmwarki, kapinga Mware.
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Kapnga Kot,
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Kapnga Kot.
2
Maing Komw kaluwai kit, kaweid kit nan al mwau,
Komw peresang kit song pat, se lao mela.
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Kapnga Kot,
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Kapnga Kot.
3
Solar kangong kelail, ong me idawen Krais,
pere patail ran koros, Kot lapalap.
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Kapnga Kot,
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Kapnga Kot.
4
Ketin sewese kit, nan al kowong Reomwi,
pwe sen pewedi song pat, kokoweite.
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Kapnga Kot,
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Kapnga Kot.

OK