PKS 61 Pwainda! Pwainda!
Versi Version 1
1
Pwainda! pwainda! en kaulki kaul peren, kaping!
kaping! kalinganada ih, ong ih me matkinkitaila,
o kamaiao sang dipatail, o kamaiao sang dipatail
Pwainda! pwainda! pweipwanden sappa kan.pwainda!
pwainda! mour sakatuk ren Krais! pwainda! pwainda
ki intan Krais! pwainda! pwainda! kapinga ih.
2
Dorola, pweki en Krais ah manaman, kamour, kamour,
ong ir me dipan kan, a langalang pon lopwuo,
pwe me dipan ren dorola, pwe me dipan ren
dorola,
3
Kapai! kapai! masan en kot melel, peren, peren,
pwe krais pwaindar kitail a mahkeki ong dipatail,
o kamaraini kupwratail, o kamaraini kupwratail.
4
Pwongi, pwongi me kamourkitaila, maiao maiao,
sang dihp kokolate. kapinga mwar me lapalap,
poridi ong o pwongi ih, poridi ong o pwongi ih.

OK