PKS 64 Meid Rotorot Pwong Me Pwaindier Ngeni
Versi Version 1
1
Meid rotorot pwong me pwaindier ngeni,
ia wen lokolok Soundor wia, Ni a ketdo
pwehn kapitala ngeni, kisang dipai, kamwakelieda.
Ni a ket wong kalpweri pweki ngai, me a kitkidon kapitiela;
Ni a ket wong Kalpweri, a matala pwe en kapitiela.
2
Me dipan poridi sang mwoe rerrer, so ese duen ah kalangan;
rong a masani pwilikidi dipomw, Jises ketin tomwe kin uk er,
3
Ih met limpok laud Jises wiaiongie, ket'do sang mwole ong Kalpweri,
Ni a ket dong sappa a ketin kelepw; kapinga mware kokolate.

OK