PKS 68 Ran Me Krais Iasadar
Versi Version 1
1
Ran wet ran en kommol, Ran me Krais iasadar,
sen pwongi ong Ih me wawei sang dihpen tonsappa
2
Ran wet me kasampwal, me lingan koualap,
me mwau sang ranen dodok kan me ngederenie
3
Ran lingan, kaperen, Jises Krais iasadar,
kataman ong ton sappa me Kehlen dihp soralar.
4
Sen kapingaki Kot Ah manaman kalomw,
sen kakaul o kapakap, lao Ngen sarawi ketdo.

OK