PKS 7 Kitail En Kakaul
Versi Version 1
1
Kitail en kakaul, kakaul iong kaun en nanlang,
pwe Ih te me wia kitail o kol mour atail.
Kot te me silepetail mwau, me peresang kitail sued,
silepatail melel, kitail kakauliong.
2
Kitail en kakaul, kakaul iong kaun en nanlang,
pwe Jises me Soundor patail, matkin kitail la,
Ih me dondore sang kitail en Kot Ah angiang patail,
Jises aht Soundor kitial kakaul iong.
3
Kitail en kakaul, kakaul iong kaun en nanlang,
pwe sen kapinga Samatail, kitail en kakaul,
kitail en kalaude atail kaul, pwen kamwakamwait Samatail,
ong Kot lapalap kitail kakaul iong.

OK