PKS 70 Alleluia! Alleleluia!
Versi Version 1
1
Alleluia! Alleleluia! ngil o Kupwur kaul ong lang,
kaul ong Kot ki kaulen peren, kaul kiong kaulen kaping,
me Matala pon lopwuo, pwehn kamourla Tonsappa,
Jises Krais me kaunen Klori, a Iasada sang mela.
2
Krais iei Ih me kamwoen ngen, tiong mwon ngen sarawi,
me pan kadireki koros klori peren potopot,
ni arail pan dolung peren, ni ar linganlar mwoe,
me kalula pan iang Ih Iasada sang nan sousouo.
3
Alleluia! Alleleluia! klori ong wasa ile,
kapinga mwaren at Soundor me ketin kaloedier,
sen kapinga ngen sarawi, kitail en kakaul peren,
alleluia ong atail Kaun me poedier mela.

OK