PKS 78 En Saradar
Versi Version 1
1
En saradar ngar wong nanlang awi mwein Kot kerendor, kilel
apwal ong kitail pan sansaler, nin ran apwalen mourwet pan
nek o kapwuriamwei, masanen Kot apw pan sansaldong kitail,
O en kodo awi mwein Kot kerendor (kerendor), o en kodo.
awi mwein Kot kerendor (kerendor). ma ansou pan nekier.
se pan pihrdala o iang perenda Klori ong Samatail Kot,
2
Se pan uda sang ni at kenaudekkila menen dihp, peren
saledek ni kopworopwor mwau, se pan rong kapitien limpok
masanidong kitail, komwail pan solar patou insensued.
3
Sen sarada awi kapwungen wein Kot me kerendor;o sen
kasamwo a Masan nan Ngenit, pwe ran apwalo de pan
mwadang sansaledong kitail ni a pan kapwuriamwei
ong tonsappa
4
kitail en sarada tamanda kokop en Sounkamour, ni a
pan sansaldong kitail nan depwek, se pan rong kapitien
lim pok pan molipe kitail, kodo, iang perenda impen
mwolen Kot.

OK