PKS 79 En Kalingada Kot
Versi Version 1
1
En kalingada Kot lapalap me Kaun patail, me Samen lango
sappa katipin o sounpwong kin kokokiwei lingan o manaman
en Kot tonsappa koros kin kosoiaki Ah limpok, en Jiowa
Kaunepen lang o sappa; Wau en kowong kokola, kaping ong
Kot me Samatail, en kapinga wen limpoken Kot lapalap,
pwe Ah limpok me pan kokolate; en kaul kapikapinga Ih
o Krais tomwkier dipatail tonsappa koros, o lang kapwatki
marainen Kot lapalap, melel o mwakelekel mwaren Jiowa me
lapalap; koros en kapikapinga limpoken Jiowa, a Kot Jiowa
atail Kot.

OK