PKS 8 Maing, Kamwur kin kit
Versi Version 1
1
Maing kamwur kin kit Kupw'romwi, audekin kaperen, pol.
Sen kelail ki Omwi limpok, pwe sen kak iang kamourla.
2
Seuese kit, kakehlai kit ni at keiru sappa wet.
Sen kelail ki Omwi limpok, pwe sen kak iang kamourla.
Amen

OK