PKS 88 Jises Kamour O Rongamwau
Versi Version 1
1
Jises kamour o rongamwau diren limpok, kamwaitpat;
ketido sang mwole nanlang, Tomwki koros ton sappa.
Jises kamour; klori, klori; kaulki laud, pwurong, pwurong.
lohki ong tonsappa koros. me Jises Soundorpatail.
2
Jises kamour, ihs pan kak rong duen mwein limpok melel?
matalar, dorekitaillar; ketwong kaonop deutail lang.
3
Jises koros poridi, rong Ah masan limpok ran wet;
sote apwot al wong nanlang, Jiseste, iei Ih me al.

OK