PKS 91 Jises Krais Ih Me Atail Soun-Kamour
Versi Version 1
1
Jises Krais, Ih me atail Soun Kamour, miniminiong Ih
o kaulki kaul ngoramwau; kitail en wauneki atail
nanmwarki, pwe iei Ih me atail Kaunen wei pokon.
Krais, Ih me at SounKamour, me matkinkitaila;
me dore sang kitail nan dihp, ni A ket pon lopwu.
2
Kitail en wiaki eu kapakap, wa at lopwu o idauen Ih
rahn koros; Likweriong ni Mwaren atail Soun kamour,
A pan ketin karonge at kapakap.
3
O Krais Jises, Ih atail Sounkamour, wadong Ih wen
katoutou patail ran koros;pwe Ih me pan ketin sauese
kitail, O kalua ong kitail wasan kaperen.
4
Pwe Krais, Ihte me atail Sounkamour, pwilikidi ong
Ih atail luet koros; pwe Ah manaman poedier sappa.
Kopworopwor mwau ki atail Soun kamour.

OK