PKS 92 Kapinga Manamanen Krais
Versi Version 1
1
Kapinga manamanen Krais, tonlang kan por'di sang,
pwok 'dang poe mwar' nanmwarki pwehn kaunla wei pokon,
pwok 'dang poe mwar' nanmwarki pwehn kaunla wei pokon,
2
Sen dehr rongorong, en sor'ki at tungol nin lopwu.
pwok 'dang poe mwar' nanmwarki pwehn kaunla wei pokon,
pwok 'dang poe mwar' nanmwarki pwehn kaunla wei pokon.
3
Songen kainek o ton wei kan me mimite sappa,
pwok 'dang poe mwar' nanmwarki pwehn kaunla wei pokon,
pwok 'dang poe mwar' nanmwarki pwehn kaunla wei pokon.
4
Kitail ton sappa koros en iang ir me por'di ong,
pwok 'dang poe mwar' nanmwarki pwehn kaunla wei pokon,
pwok 'dang poe mwar' nanmwarki pwehn kaunla wei pokon.

OK