PKS 96 Mwaren Jises
Versi Version 1
1
Mwaren Jises me kaselel, Mwar kompoke me i pokong;
kaperenpen nan kapedi Mwaren Jises mwaramwau,
Jises, mwar me kaslel; Jises, mwar me kaperen;
soulang kan en kalohki, kapinga kokolate.
2
Mwar wet Ihme kaloleidpai, kin kisang ai insensued;
kapitiesang nan alen dihp; I pok ong mwaren Jises.
3
Mwar me I kin men rongorong, kamwakamwait nan kapedi;
me kisanger pihlen masai, Mwaren Jises lapalap.
4
Kaiden kosoite me itar, Duen kasampwalen mware;
A sen pil kap'nga nan ngenat, O waunki mwaren Jises.

OK