PPPR 102 PIKUL SALIB
A Soldier of The Cross
C.M.Ref.
1=D 4/4
Versi Version 1
1
Maukah aku pikul salib ikut Domba Allah?
Gentarkah membayar harga dapat ampun dunia?
Nama-Mu sangat indah berkorban karna ku
Dalam sgala kesukaran memperkenankan Hu
2
Dengan bercucur darah berprang bagi Tuhan
Bolehkah ku berpluk tangan dan masuk ke surga?
3
Mungkinkah ku tiada musuh menghalangi jalan?
Bersahabat dengan set’ru broleh pertolongan?
4
O Tuhan brilah kekuatan ‘gar ku brani perang
Biarpun hadapi bahaya ku tetap perkasa

OK