RRZ 87 Aleluya! Aleluya!
Versi Version 1
1
Aleluya! Aleluya!
Ka tuhimbise Yesu,
Owaafeereir’ abasiisi,
Tumuh’ ekitiinisa.
Owaabambirw’ aha muti
Habw’okujun’ abantu,
Akazooka nk’er’ izooba,
Yaarug’ omu kituuro,
2
Amaani goon’ aga rufu
Yes’ akagamaraho,
Yaatwigurirah’ orwigi
Rw’eirembo ry’amagara.
Okwo nikwo yaasingwire,
Akarug’ omu bafu,
Akaz’ owa Ish’ omu iguru;
Naitwe turyahikayo.
3
Aleluya! Aleluya!
Ka tusiime Tataitwe,
Kandi tusingiz’ Omwana
Owaasingwir’ Okufa,
Hamwe n’Omwoy’ Orikwera
Otuh’ okukundana.
Aleluya! Aleluya!
Ruhanga Tiriniiti.

OK