SPSS 1 Wielbij Mocarza i Króla wszechświata (F)
J. Neander (1650–1680)
Versi Version 1
1
Wielbij, ma duszo, Mocarza i Króla wszechświata! Niech się twa prośba z gorącą podzięką przeplata. W górę się zwróć! Harfo i lutnio, się zbudź! Niechaj pieśń w niebo ulata!
2
Wielbij, ma duszo, Mocarza, co ziemi obroty Sprawił, i w niebo orlimi podnosi cię loty; Który ci dał W dobrach rozlicznych twój dział Ze Swej Ojcowskiej szczodroty.
3
Wielbij Mocarza, gdyż cudownie cię ukształtował; Zdrowiem obdarzył i drogę ci zawsze torował; Wśród iluż trwóg Wielki, potężny ten Bóg Ciebie pod skrzydła swe chował.
4
Wielbij, ma duszo, Mocarza, co ci błogosławił, Który w strumieniach miłości się tobie objawił. Duchu mój, miej Boga w pamięci wciąż swej, Byś Jego wszechmoc wciąż sławił!

OK