SPSS 101 Jezu Chryste, Panie chwał (G)
Versi Version 1
1
Jezu Chryste, Panie chwał, Z naszych serc Ci hołd niesiemy, Żeś nam Swój spoczynek dał, W którym chwalić Cię możemy. Pobłogosław nas dziś, Panie, I daj trwać nam w świętym stanie!
2
Miłość do zakonu słów Włóż Sam w serca Twoich wiernych; W Swej miłości do nas mów I ucz czynów miłosiernych, Byśmy wciąż przy Tobie stali I Twój zakon wypełniali.
3
Panie, miłosierdzie Swe Racz okazać dziś zborowi; Łaska Twa, co mocą tchnie, Serca nasze niech odnowi. Spraw nam wszystkim odpocznienie, Z grzechów wieczne wybawienie.

OK