SPSS 102 Święty dniu Pański (As)
Versi Version 1
1
Święty dniu Pański; o błogi nasz dniu, Ty raju wiew niesiesz zebranym tu! Krzepisz pielgrzymów przybyłych z wszech stron, Niebo otwierasz, gdzie wieczny nasz dom.
Błogi dniu Pański, pokoju ty nasz, Radością serdeczną lud Boży darz! Hołd, uwielbienie, moc, chwałę i cześć Naszemu Bogu pragniemy dziś nieść!
2
W błogim dniu Pańskim, gdy prac minie znój, Spoczywa dusza, gdzie życia lśni zdrój. Manną niebieską Bóg syci Swój lud, W Jezusie objawia Swej łaski cud.
3
W błogi dzień Pański z gór, dolin i chat Boży lud śpieszy nieść uczuć swych kwiat Swojemu Bogu za zdrój żywych wód, Za to, że wiedzie nas w świetlany gród.
4
Święty dzień Pański to pokój i raj! W dniu tym, Jezusie, odpocząć nam daj! Dzień Twój sobotni my chcemy też czcić, Zawsze już z Tobą, w królestwie Twym być!

OK