SPSS 104 O, zostaw troski (e)
Versi Version 1
1
O, zostaw troski, znikomości I pracę powszedniego dnia! Jedz mannę nieba dziś w radości, By się wzmocniła dusza twa. Swe kroki skieruj w miejsce święte, Byś tam oddawał Bogu cześć, I modły z serca czcią przejęte, Jak kapłan Bogu pragnął nieść.
2
Me serce, Jezu, poświęciłeś Jedynie Swoją świętą krwią; W nim Swoją miłość objawiłeś I światło, które rządzi mną. Niech znajdzie się w nim manna z nieba, Twa chwała, jak i prawo Twe, I wszystko to, co mi potrzeba, Bym ujrzał wybawienie swe.
3
Stawiłem się przed tron Twój, Panie, Na tchnienie Twe wytężam słuch, Bo wiem: do służby mnie w pokorze Uzdalnia tylko Święty Duch. O, niech już zawsze w sercu moim Zostanie to, co dałeś mi! W miłości wiecznej Duchem Swoim Wiedź mnie przez wszystkie życia dni!

OK