SPSS 106 Włóż na siebie zbroję (As)
Versi Version 1
1
Włóż na siebie zbroję daną z nieba ci I krocz śmiało drogą, którą święci szli; Żyj dla Boga chwały i znoś trudy dnia; Pan zwycięstwo pewne da!
Chwała, cześć, chwała, cześć, Chwała, cześć, siła, moc Pańska jest, Pańska jest Teraz i na wieczny czas! Żyj dla Boga chwały i znoś trudy dnia; Pan zwycięstwo pewne da!
2
Z ludem Bożym złącz się, a Bóg wnet ci da Dział w Królestwie Swoim, wieczny Kanaan, Gdzie nagroda chwały dla zwycięzców lśni: Śmiało walcz do końca dni!
3
Zbroję Ducha tu, w sobotniej szkole, włóż I przykładnie w życiu swoim Panu służ, W Jego słowie twoja moc zbawienia tkwi: Chętnie walcz do końca dni!

OK