SPSS 109 O dniu nabożnych pień (F)
Versi Version 1
1
O dniu nabożnych pień, Serdecznie witaj mi! Ty mocą łaski tchnień Do niebios wiedziesz drzwi. Uwalniasz mnie od ziemskich trwóg, Unosisz wzwyż, gdzie jest mój Bóg; Pozwalasz trwać u Pańskich nóg!
2
O, przybądź, Panie mój, I serce moje wzrusz! Zlej na mnie łaski zdrój, Swój obraz we mnie stwórz. Zmyj wszelki grzech i wszystko zło Z mojego serca łaską Swą I darz mnie wciąż miłością Twą!
3
O Duchu Święty, przyjdź, Daj mi żywota moc I ucz mnie Stwórcę czcić, Niewiary mijać noc! O, udziel, Duchu, duszy mej Na ziemski bieg pielgrzymki mej Pociechy, łaski, mocy Swej!

OK