SPSS 110 Święty ranek (G)
Versi Version 1
1
Alleluja! Jakże wzniosły, Święty ranek Pan nam dał! Czuję przypływ nowej siły, Dziś bez trosk jam pełen chwał. Dzień ten Boską ciszą tchnie I uświęca serce me.
2
Święty dniu dusz odpocznienia, Dniu światłości Bożych sług! Duch mój pragnie łaski tchnienia, Uwolnienia z wszelkich trwóg; W Tobie spocząć, Panie, chcę I od trosk uwolnić się.
3
Poświęć Twoich sług kazania, Mów Ty przez nich, Panie nasz, Nakłoń uszy do słuchania, Weź nas Sam pod Swoją straż. Gdy z modlitwą wznoszę śpiew, Daj mi odczuć Ducha wiew.
4
Obym dzień ten, Panie, proszę, Spędził cały u Twych bram; Zlej Twych błogosławieństw rosę, Boś Ty jest sabatu Pan; Obym wolny z ziemskich trwóg Wiecznie dzień Twój święcić mógł.

OK