SPSS 113 Bóg Stwórca niebios (G)
pol. A. Smyk
Versi Version 1
1
Bóg Stwórca, niebios Pan, Gdy światu życie dał, Nakreślił łaski plan, By człowiek wieczność miał. Po pracy twórczej spoczął sam I tak spoczynku dzień dał nam, I tak spoczynku dzień dał nam!
2
Na odpoczynek nam Ten święty dzień dał Bóg, By chętnie Pana chwał Uwielbiać każdy mógł. Już w raju dzień ten czczony był, Gdy jeszcze człowiek w szczęściu żył, Gdy jeszcze człowiek w szczęściu żył!
3
Nasz Bóg z Synaju gór, Wśród grzmotu, chmur i mgły, Dał nam zakonu wzór, pisany palcem Swym. Sobotniej ciszy dał nam czas, By dzień ten święcił każdy z nas, By dzień ten święcił każdy z nas!
4
Zbawiciel Chrystus Pan Opuścił niebios gród, Od Boga światu dan, Prawd wiecznych uczył lud. Z przykazań świętych wszystkie czcił I według nich na ziemi żył, I według nich na ziemi żył!
5
Nie po to Zbawca zmarł, By zakon Boży znieść, Lecz mocą Swą go wsparł I kazał w życie wpleść. Sobotni dzień On we czci miał i nam spoczynku przykład dał, I nam spoczynku przykład dał!

OK