SPSS 117 Święty dniu (F)
Versi Version 1
1
Święty dniu, spoczynku Boga, Spłyń z twą ciszą z niebios bram; W tym nastroju radość błoga, Której Duch udzielił nam. Ucz nas słuchać, śpiewać, prosić, Ponad świat swe myśli wznosić.
Wszystkich dziś przygotuj nas Służyć Bogu w każdy czas.
2
Oddal, Ojcze, wszystkie troski, Jak i złych skłonności grzech, Niech w nas płynie zdrój Twój Boski, Ducha Twego krzepi wiew! Niech Twej prawdy moc i życie W nas pomnoży się obficie.
3
W naszych szczerych, zgodnych hymnach Chcemy uczcić wielkość Twą! Oświeć ludzkość tkwiącą w błędach Ewangelią świętą Swą! Wzmocnij tych, co nauczają, Poświęć tych, co ich słuchają.
4
Daj nam wszystkim przyjść do Ciebie, Prócz Twych łask nie pragniem nic! Ty zbawionym tam, w Swym niebie, Otrzesz wszelkie łzy z ich lic; Tam będziemy w Twej miłości Święcić sabat już w wieczności!

OK