SPSS 120 Racz dziś nam błogosławić (Es)
Versi Version 1
1
O Panie, dzisiaj w domu Twym Zlej na nas łaski zdroje I ukój serca Duchem Swym, Błogosław dziatki Twoje!
Racz dziś nam błogosławić, Swą dobroć nam objawić! Ducha Twego dar niech nas olśni bez miar, By imię Twe godnie sławić!
2
Prosimy Cię, niech sabat Twój Pokojem naszym będzie, A łaski Twojej czysty zdrój Niech lud Twój wzmacnia wszędzie!
3
Dziś ludu Twego osusz łzy I oddal troski z duszy, Niech ogień się miłości skrzy I grzechy nasze skruszy!
4
Daj, Panie nasz, w czas dobry, zły Do Ciebie myśli wznosić, Bo pomóc możesz tylko Ty I serca Duchem zrosić!

OK