SPSS 123 Wielki Boże wiekuisty (G)
Versi Version 1
1
Wielki Boże wiekuisty, Który rządzisz światem tym, Który mnie przez żywot mglisty Ciągle wiedziesz duchem Swym, Usuń z serca świata gwar, By mnie olśnił nieba czar!
2
O, jak miłe święto Boga, Jakiż to radosny dzień! W nim jest obca wszelka trwoga I nieznany grzechu cień; Dzisiaj wzmacnia mnie mój Bóg, Bym cel życia zdobyć mógł.
3
Dzięki Ci za dzień Twój święty, w którym wszystko szczęściem tchnie; Boże Wielki, Niepojęty, Serce dziś radujesz me. Pieśnią chwały wielbię Cię, Bo umiłowałeś mnie!
4
Czyż piękniejsze coś być może Niż dążenie w niebo wzwyż? Gdy rozważam Słowo Boże, Lekki staje się mój krzyż; Ono krzepi dzisiaj mnie I do Boga mego zwie.

OK