SPSS 126 Jak szybko minął dzień sabatu (D)
Versi Version 1
1
Jak szybko minął piękny dzień sabatu! W nim Bóg szczególnie błogosławił mi. Przybliżył mnie do chwały majestatu, Bym poznał przedsmak przyszłych wiecznych dni.
2
O Ojcze, Duch Twój niechaj mnie prowadzi I niech kieruje całym życiem mym Tak, żeby grzech nade mną nie miał władzy, Lecz abym kiedyś żył w Królestwie Twym!

OK