SPSS 130 Prowadź mnie (Es)
pol. R. Chalupka
Versi Version 1
1
Prowadź mnie sprawiedliwą drogą Swą, Spraw, bym rozumiał dzieła Twe. Dzięki, że, Panie Boże, jesteś! Tyś moją ucieczką, pokojem mym.

OK