SPSS 133 Niech wszyscy bieżą (G)
pol. P. Łozowski
Versi Version 1
1
Niech wszyscy, co wierzą, Do Betlejem bieżą W radości i szczęściu Hołd złożyć Dziecięciu! Wszyscy się cieszą, Na spotkanie śpieszą.
Kto żyw, ten niech się sprawi, Kto rad, ten niech się zjawi, Kto może, niech się stawi U Betlejem bram!
2
Anielskie zastępy, Wznieście hymn swój święty; Niech dziś wasze głosy Wzwyż płyną w niebiosy! Chwała na niebie, Pokój darzy ziemię!
3
I wy, monarchowie, Wielbiąc Boga w mowie Przynieście swe dary, By złożyć ofiary! Pan dziś się rodzi, Słowo ciałem wschodzi!

OK