SPSS 136 Królu ziemi, nieba Panie (F)
pol. P. Łozowski
Versi Version 1
1
Gdzież głos Twego jest herolda, Który woła: „Idzie Król!”? Gdzież jest orszak, który z wolna Idąc śpiewa: „Oto Król!”? Heroldami aniołowie, Dworzanami pastuszkowie; Próżno szukać berła w dłoni, Kosmyk słomy miast korony.
Królu ziemi, nieba Panie, Przyjmij nasze wysławianie!
2
Gdzież królewski pałac wielki, Złote bramy, szczyty wież? Gdzież jest powóz zaprzęgnięty, Na Twój rozkaz gotów też? Twym powozem żłobek sienny, Twym pałacem próg stajenny; Próżno szukać Twej korony, Zamiast berła kosmyk słomy.

OK