SPSS 14 Chwalmy Pana (F)
pol. R. Chalupka
Versi Version 1
1
Chwalmy Pana życiem swym: Alleluja! Święci, Jemu wznieście hymn: Alleluja! Niech aniołów zabrzmi chór: Alleluja! Niech miłuje Go nasz zbór: Alleluja!
2
Z ziemi w górę, z nieba w dół: Alleluja! Niechaj zawsze brzmi ten wtór: Alleluja! Wszyscy ludzie, każdy ląd: Alleluja! Panu sława, cześć i hołd: Alleluja!
3
Miłosierny jest nasz Pan: Alleluja! W Nim zbawienia dar jest dan: Alleluja! Życie Swe On dać nam chciał: Alleluja! W Synu Swym nam życie dał: Alleluja!

OK