SPSS 155 Spójrz na Golgoty wzgórze (Es)
Versi Version 1
1
Spójrz, na Golgoty wzgórzu, tam, Największy cud się stał! Tam Zbawcą stał się Boży Syn, Za grzesznych życie dał!
Jak dobry jest Zbawiciel nasz! Z Nim zawsze błogo być, Spoglądać wciąż na Jego twarz I w łasce Jego żyć!
2
Choć mało świat pojęcia ma Jak wiele cierpiał On, Wystarczy mi już ufność ta, że za mnie poniósł zgon.
3
Nasz Jezus zmarł, by zbawić nas, Odpuścić grzechy nam, I przez Swą śmierć wprowadzić wraz Do Swych niebieskich bram.
4
By zbawić nas od naszych win Zbawiciel życie dał; On chce, by każdy życie w Nim I wieczne szczęście miał!

OK