SPSS 156 Twą własnością chcę być, Panie (B)
Versi Version 1
1
Tysiąckrotnie pozdrowiony Bądź mi Jezu, Zbawco mój, Żeś był za mnie umęczony, Znosząc krwawych cierpień znój. Żeś Ty z śmiercią stoczył bój O zbawienie, żywot mój, Żeś Ty z śmiercią stoczył bój O zbawienie, żywot mój.
2
Uzdrów mnie, Lekarzu duszy, Ulecz, co schorzałe, mdłe; Zabierz boleść, co mnie kruszy, Grzechu jad, co trawi mnie, Owoc Adamowych win I mój własny, grzeszny czyn, Owoc Adamowych win I mój własny, grzeszny czyn.
3
Wyryj krwawe rany Swoje, Zbawicielu, w sercu mym, Bym przez całe życie moje Miał je przed obliczem swym. Omyj mnie sam świętą krwią, Bym już był własnością Twą, Omyj mnie sam świętą krwią, Bym już był własnością Twą.

OK