SPSS 157 Na Golgotę, duszo, śpiesz (C)
Versi Version 1
1
Na Golgotę, duszo, śpiesz, Stań pod krzyżem Zbawiciela. W swoim żalu tym się ciesz, Że Bóg przezeń łask udziela. Tam rozważaj Zbawcy zgon, Żyć i cierpieć chciej jak On.
2
Patrz, na krzyżu cierpi Pan, Znosi ból i pohańbienie, Krwią płynącą z świętych ran Płaci nasze odkupienie. Ciężki z śmiercią tocząc bój Kona w mękach Zbawca mój.
3
Cóż Ci, Zbawco, za to dam? Żeś odkupił mnie grzesznego? Nic nie pragniesz od nas sam, Oprócz serca skruszonego. Weź je, Panie, obudź w nim Życie nowe Duchem Swym!
4
Niech mnie Twej miłości moc W smutku krzepi najłaskawiej, A gdy przyjdzie śmierci noc, Niech mnie łaska Twoja zbawi. Kto przez rany zbawion Twe, Może rzec: „Spełniło się!”

OK