SPSS 161 Do nieba wszedłeś, Chryste (g)
pol. A. Smyk
Versi Version 1
1
Do nieba wszedłeś, Chryste Panie, W koronie chwały zasług Swych, I moje serce nie ustanie Wciąż dążyć tam do mieszkań Twych. Ja tu pielgrzymem wolę być, By tam już w Twym Królestwie żyć.
2
Do nieba wszedłeś przemieniony, Lecz wpierw powstałeś z śmierci snu. Tak duch mój ma być odnowiony, By nie podlegał więcej złu. Jezusie, odrodź serce me, Daj ujrzeć wnet oblicze Swe!
3
Za Tobą patrzę okiem wiary W Twe niebo, gdzie jest szczęścia zdrój. Me serce obdarz Twymi dary, Bym żył dla Ciebie, Jezu mój! Sam otwórz w niebo drogę mi I prowadź mnie do raju drzwi!
4
Wnet w wspaniałości tu powrócisz Tak, jak odszedłeś z ziemi tej, I w rzeczywistość sen obrócisz: Dziedzictwo dasz nam z łaski Swej. Nim przyjdziesz, w wierze każesz żyć I w gotowości stałej być.

OK