SPSS 167 Patrz, jak twój Zbawca prosi (G)
Versi Version 1
1
Patrz, jak twój Zbawca u tronu tam prosi, Tak bardzo ukochał On ciebie i mnie; Błagalne modlitwy do Boga zanosi, Bo kocha grzesznika, więc wstawia, się zań.
Za ciebie On prosi i za mnie On prosi, Za wszystkich On prosi, Bo kocha On nas!
2
W niebie mam Ojca miłości pełnego, On dał mi nadzieję żywota i raj; Wnet wyrwie mnie z tego padołu nędznego! I ty się na rękach miłości wznieść daj!
3
Zbawca mnie cieniem Swych skrzydeł zakrywa, Pokojem napełnia On dziś serce me; On sprawiedliwości mnie szatą okrywa I tobie z miłości tę szatę dać chce!

OK