SPSS 17 Gdy spoglądam na ten świat... (B)
C. Boberg; tł. R. Sikora
Versi Version 1
1
Gdy na ten świat spoglądam, wielki Boże, Coś stworzył go wszechmocnym Słowem Swym, Gdy myśl ma ludów ogarnąć nie może, Które na świecie rozmieściłeś tym.
Me serce w uwielbieniu śpiewa Ci: Jak wielkiś Ty, jak wielkiś Ty! Me serce w uwielbieniu śpiewa Ci: Jak wielkiś Ty, jak wielkiś Ty!
2
Gdy wznoszę wzrok ku światom jasnym w górze I widzę gwiazd nieprzeliczony rój, Gdzie słońce w dzień, a księżyc w nocnej porze Bieg po przestworzach odbywają swój.
3
Gdy w Słowie Swym na mojej stajesz drodze, Objawiasz mi Swej świętej łaski cud, I gładzisz grzech, i krzepisz w każdej trwodze, I przed pokusą bronisz wierny lud.
4
Gdy, Zbawco mój, przybędziesz na sąd świata, Gdy olśni mnie Twej wiecznej chwały blask, Gdy będzie dana mi czystości szata I Ciebie ujrzę, Jezu, Królu łask.
Me serce wtedy pieśń zaśpiewa Ci: Jak wielkiś Ty, jak wielkiś Ty! Me serce wtedy pieśń zaśpiewa Ci: Jak wielkiś Ty, jak wielkiś Ty!

OK