SPSS 170 Tam w przybytku chwały (Des)
pol. A. Smyk
Versi Version 1
1
Tam w przybytku wiecznej chwały Oręduje Chrystus Pan. Kto do Niego dzisiaj przyjdzie, Temu pokój będzie dan. Jezus jedna grzesznych z Bogiem, Zbawia tych, co w grzechach brną, Sercu pokój daje błogi, Zmywa grzechy świętą krwią.
Przyjacielu, przyjdź Doń dzisiaj, Przyjdź i bierz zbawienie swe. On cię przyjmie, uszczęśliwi, Bo On wszystkich zbawić chce!
2
Druhu, Jezus ciebie wzywa, Usłysz Jego słodki zew. Niech i w twoim sercu tęsknym Wzejdzie prawdy Bożej siew. Zbawca pragnie ciebie zbawić, Przyjdź do Niego póki czas; W Nim jest radość, odpuszczenie, Więc na łaskę Jego zważ.
3
Już niedługo Jezus skończy Pośredniczą służbę Swą, Wyda wyrok sprawiedliwy, By zatracić grzech i zło. Dzisiaj jeszcze czas zbawienia, Jeszcze dziś głos Jego brzmi; Jutro Jezus może zamknąć Pośrednictwa Swego drzwi!

OK