SPSS 174 Mój Zbawca woła (Es)
Versi Version 1
1
Mój Zbawca woła sam: „Pójdź do mnie, dziecię me, A Ja ci pokój dam, Daruję winy twe!”
Jezu, Zbawco mój, Z serca proszę Cię, Wciąż mnie wodą życia pój I z grzechów oczyść mnie.
2
Twa, Panie, droga krew, Twa męka i Twój krzyż Na wieki zbawią mnie, Wprowadzą w niebo, wzwyż.
3
A kiedy wiernych Swych Zabierzesz w górę tam Weź mnie do dziatek Twych, Do niebios wprowadź bram!
4
A gdy u tronu raz Wśród Twoich stanę rzesz, Spraw, bym po wieczny czas Wysławiać mógł Cię też.

OK