SPSS 175 Okrzyk przenikliwy ogarnia świat (Es)
Versi Version 1
1
Już okrzyk przenikliwy Ogarnia świata krąg, To z nieba głos żarliwy Oznajmia ludziom sąd. Dla wiernych brzmi przestroga, By tylko Stwórcę czcić, Miłować swego Boga I w Nim swój żywot skryć.
2
Poselstwo krok za krokiem Przez świat ten szybko mknie, Ostrzega lud przed smokiem I do pokuty zwie. Anieli dwaj już kroczą I trzeci śpieszy się, By zew ogłosić z mocą, Nim sądu przyjdzie dzień.
3
Dziś bieży w szybkim pędzie Poselstwo przez ten świat I wzywa ludzi wszędzie, By strzegli Bożych rad. Poselstwo i do twego Dziś serca puka też, Więc porzuć drogę złego, Ratować życie śpiesz!

OK