SPSS 176 Zbawienia drogę Jezus otworzył (B)
pol. A. Smyk
Versi Version 1
1
Zbawienia drogę do niebios drzwi Jezus przez krzyż Swój otworzył mi, I wszedł do nieba z najświętszą krwią, By zbawić duszę mą.
Łaskę wielką Jezus grzesznym śle, Pośredniczy On i zbawia mnie. W Najświętszym służy w świątyni chwał, Chce, bym w Nim życie miał!
2
Mój Arcykapłan, Król mój i Pan, Dziś wykonuje zbawienia plan: Jedna lud z Bogiem, ciebie i mnie, Wszystkich On zbawić chce.
3
Wkrótce się zamkną świątyni drzwi, Nikt nie skorzysta z Jezusa krwi. Dopóki trwa więc zbawienia czas, Przyjdźmy Doń wszyscy wraz!

OK