SPSS 18 Daj Panu cześć (Es)
Versi Version 1
1
Daj Panu cześć! O, wznieście pieśni chwały! Niech sławę Jego łaski słyszy świat! On dobry jest! Niech wie świat o tym cały, Że Jezus życie za nas grzesznych kładł.
Chcemy w cichym uwielbieniu Służyć wciąż Królowi chwał! Chcemy świadczyć o zbawieniu Skoro Pan nam rozkaz dał!
2
Daj Panu cześć! Z głębokiej dziś wdzięczności, Z serca śpiewajcie pieśni kornych chwał! On dobry jest, Bo z wielkiej Swej litości Skałą zbawienia wszystkim nam się stał.
3
Daj Panu cześć! Bo sprawą najpiękniejszą Jego wysławiać za miłości czyn. On dobry jest! Niech wierni dziś się cieszą, Że mogą śpiewać wyzwoleni z win.

OK