SPSS 180 Wesel się córko syjońska (G)
pol. A. Mielczarek
Versi Version 1
1
Wesel się bardzo, syjońska córko, Król twój przychodzi do ciebie! Przed Panem grzeszna ziemio, umilknij, Przed sprawiedliwym, zwycięskim.
Prośmy o Ducha, deszcz Ducha Świętego, Niech spłynie na nas obficie! Pan Jezus blisko, wyjdźmy naprzeciw, Duch Święty siły nam doda!
2
Nie dzięki mocy, nie dzięki sile, Na nic tu ludzkie wysiłki, Bo tylko z Świętym Duchem działanie Da ewangelii zwycięstwo.

OK