SPSS 185 Trąbcie wokoło (A)
Versi Version 1
1
Trąbcie wokoło, niech zew wszędzie brzmi: Wkrótce już przyjdzie nasz Pan! Radość w obliczach wierzących niech lśni: Już wkrótce przyjdzie nasz Pan!
Przyjdzie nasz Pan, przyjdzie nasz Pan! Już wkrótce przyjdzie nasz Pani
2
Góry dolinom podajcie ten zew: Wkrótce już przyjdzie nasz Pan! Niech na tej ziemi brzmi radość i śpiew: Już wkrótce przyjdzie nasz Pan!
3
Fale eteru roznieście tę wieść: Wkrótce już przyjdzie nasz Pan! Burze i wichry rozgłoście tę treść: Już wkrótce przyjdzie nasz Pan!
4
Znaki na ziemi zwiastują nam wszak: Wkrótce już przyjdzie nasz Pan! Na niebie głosił niejeden już znak: Już wkrótce przyjdzie nasz Pan!
5
Wojny na świecie dowodem dziś są: Wkrótce już przyjdzie nasz Pan! Trzej aniołowie poselstwo to ślą: Już wkrótce przyjdzie nasz Pan!

OK