SPSS 187 Przyjdzie znowu Pan (C)
Versi Version 1
1
Przyjdzie znowu Pan w obłokach, Który życie za nas dał; Z niezliczonym niebios wojskiem Wśród triumfu i wśród chwał. Alleluja! Jezus przyjdzie zbawić nas! Alleluja! Jezus przyjdzie zbawić nas!
2
Potem ujrzy wszelkie oko Majestatu Jego blask; Wróg strwożony tym głęboko Będzie drżał przed Panem łask. Wszyscy ludzie ujrzą Zbawcę w Jego czci! Wszyscy ludzie ujrzą Zbawcę w Jego czci!
3
Niebo, ziemia wnet przeminą W ostateczne sądu dnie, Przeciwnicy Pańscy zginą, Kiedy ujrzą grzechy swe. Bóg grzeszników wnet osądzi w niebie Swym. Bóg grzeszników wnet osądzi w niebie Swym.
4
Króluj, Jezu, nam wspaniale, Niech trwa wiecznie Twoja cześć! Chcemy zawsze ku Twej chwale Nasze hołdy Tobie nieść! Przyjdź, o Jezu, weź i nas w Królestwo Swe! Przyjdź, o Jezu, weź i nas w Królestwo Swe!

OK