SPSS 189 Powstańcie chrześcijanie (As)
Versi Version 1
1
Powstańcie chrześcijanie, Gdy zbliża się wasz Król! Więc wyjdźcie na spotkanie, On wasz uleczy ból. „Hosanna!” Mu śpiewajcie Wesoło z wszystkich stron I Pana powitajcie, Wszak waszym Zbawcą On.
2
Powstańcie zasmuceni, Bo Król przed drzwiami jest Niedolę waszą zmieni I ból usunie z serc. On smutek wasz ukoi, On otrze wszelkie łzy I rany wszelkie zgoi, I zdejmie ciężar zły.
3
Powstańcie, wy, ubodzy, Wszak Król ten o was dba, Wy sercu Jego drodzy, On wam Królestwo da! Nasz Pan nadzieją błogą Obdarzyć wszystkich chce; On pewną wiedzie drogą, Wskazując ślady Swe.
4
O, możny nasz Hetmanie, Wnet zjaw się z niebios bram, Skróć grzechu panowanie I przybliż wieczność nam. Niech wkrótce świat ten cały Już Ciebie zacznie czcić! O, przyjmij nas do chwały, Nie zwlekaj, szybko przyjdź!

OK